kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.4./2

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/7.4./2

Uverejnené 19. jún 2019 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 21/PRV/MAS 27

Výzva č.: 21/PRV/MAS 27Dátum platnosti: 23.07.2014 – 02.09.2014 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 20/PRV/MAS 27

Výzva č. 20/PRV/MAS 27   Dátum platnosti: od 23.07.2014 do 02.09.2014   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č.19/PRV/MAS 27

Výzva č. 19/PRV/MAS27 Dátum platnosti: 26.6.2013-27.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (2)

Výzva č.: 18/PRV/MAS/27 Dátum platnosti: 31.05.2013-2.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy č. 17

Výzva č.: 17/PRV/MAS/27 Dátum platnosti: 31.05.2013- 20.8.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 16/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: 21.01.2013 – 11.02.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 15/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: 31.10.2012 – 31.01.2013   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na…